Welkom op de website van Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds.

Het Pieter Arie van der Kooijfonds is een klein fonds dat initiatieven ondersteunt op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. Het doet dit in de vorm van een financiële bijdrage die soms net dat steuntje kan geven om een goed initiatief in daadkracht om te zetten.

Volgens de statuten is de doelstelling van het Pieter Arie van der Kooijfonds:

Het doen van uitkeringen aan rechtspersonen die de belangen behartigen en initiatieven ontwikkelen ten behoeve van kinderen en jongeren uit kansarme groepen of kinderen en jongeren die zich in financieel minder draagkrachtige situaties bevinden.
De rechtspersonen dienen in Nederland gevestigd te zijn en zullen zelf ook een bijdrage moeten leveren en/of worden gesteund door de overheid.
Inrichtings- en/of verbouwingskosten komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

 Dit houdt in:

  1. Uitsluitend aanvragen van in Nederland gevestigde rechtspersonen, zoals stichtingen of verenigingen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Individuele  aanvragen kunnen niet gehonoreerd worden.
  2. De projecten moeten in het belang van kinderen of jongeren in financieel moeilijke situaties zijn (zie criteria).
  3. Inrichtings- of verbouwingskosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
  4. Het fonds behandelt uitsluitend aanvragen van projecten binnen Nederland.

De aanvraag kan in het algemeen maximaal € 5.000,00 bedragen. Meestal zijn de toekenningen tussen de  € 2.000,00 en € 3.000,00 per project.