Om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële ondersteuning uit het Pieter Arie van der Kooijfonds, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Het moet gaan om een project op sociaal, cultureel en/of educatief gebied ten behoeve van kinderen en/of jongeren uit kansarme groepen of kinderen/jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties.
 2. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door Nederlandse en in Nederland geregistreerde stichtingen, verenigingen of organisaties. Individuele aanvragen kunnen niet behandeld worden.
 3. De aanvrager dient zelf een bijdrage te leveren aan de financiering van het project en/of te worden gesteund door de overheid.
 4. Stichtingen, verenigingen of andere organisaties die bij het Pieter Arie van der Kooijfonds een aanvraag indienen, moeten over een gezonde financiële basis beschikken en dienen jaarstukken te overleggen.
 5. Er moet een duidelijke omschrijving alsmede een overzichtelijke financiële begroting van het project worden meegestuurd.
 6. De voorkeur gaat uit naar projecten die uitgevoerd worden met vrijwilligers. Deze vrijwilligers dienen ook geen vergoeding te krijgen met uitzondering van eventuele reiskosten. Motivatie: het is zeer belangrijk dat het geld uitsluitend ten goede komt aan het betreffende project.
 7. Achteraf moet verantwoording worden afgelegd in de vorm van:
  1. Beschrijving van het verloop van het project, bij voorkeur met foto’s
  2. Verantwoording van de kosten

Niet in aanmerking komen:

 1. Bouwkosten en/of investeringen in inventaris of gebouwen.
 2. Commerciële activiteiten.
 3. Concerten en theateruitvoeringen.