Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning uit het Pieter Arie van der Kooijfonds gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het moet gaan om een project op sociaal, cultureel en/of educatief gebied ten behoeve van kinderen en/of jongeren uit kansarme groepen of kinderen/jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties.
  2. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door Nederlandse en in Nederland geregistreerde stichtingen, verenigingen of organisaties. Aanvragen van individuen worden niet behandeld.
    De aanvrager dient zelf een bijdrage te leveren aan de financiering van het project en/of te worden gesteund door de overheid.
  3. Stichtingen, verenigingen of andere organisaties die bij het Pieter Arie van der Kooijfonds een aanvraag indienen, moeten over een gezonde financiële basis beschikken en dienen bij de aanvraag jaarstukken mee te sturen.
  4. Er moet een duidelijke omschrijving alsmede een overzichtelijke financiële begroting van het project worden meegestuurd met aanvraag.
  5. De voorkeur gaat uit naar projecten die uitsluitend uitgevoerd worden met vrijwilligers. De vrijwilligers mogen geen vergoeding krijgen anders dan eventuele reiskosten. De motivatie hiervoor is dan het belangrijk is dat het geld uitsluitend ten goede komt aan het betreffende project.

NIET in aanmerking komen:

  • Bouwkosten en/of investeringen in inventaris of gebouwen.
  • Commerciële activiteiten.
  • Concerten en theateruitvoeringen.

Binnen zes maanden na afronding van het project moet hierover per mail verantwoording worden afgelegd in de vorm van een beschrijving van het verloop van het project en het overzicht van de kosten. Ook foto’s zijn welkom.