De Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds is opgericht op 8 januari 1969 door de heer Pieter Arie van der Kooij, aannemer in Vlaardingen.

De heer Van der Kooij had geen afstammelingen en onder andere in verband daarmee heeft hij besloten dat zijn erfenis ten goede zou komen aan het algemeen maatschappelijk belang en in het bijzonder aan kinderen die in een minder rooskleurige situatie leven.

Met de oprichting van de Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds is zijn wens gerealiseerd.